Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28.08.2020 № 23/42/VІІ  «Про створення центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради» (далі – Положення), рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 10.09.2020 №185 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора, інших педагогічних працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради», наказу управління освіти виконавчого комітету міської ради  від 11.09.2020 р. № 52 «Про проведення конкурсу на посаду директора центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради», оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради.

Найменування і місцезнаходження закладу:

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради Старокостянтинівської міської ради.

31100, Хмельницька область, м.Старокостянтинів вул. Ессенська,2

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту; відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 « Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 №557 « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»

Директором центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради  призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, термін і місце подання документів для участі у конкурсі

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

копію ідентифікаційного номера.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

 Документи приймаються з 14 вересня 2020 року до 05 жовтня 2020 рік до 17 год. в управлінні освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (м. Старокостянтинів, вул.Ессенська, 2)

Етапи проведення конкурсу:

– прийом та розгляд документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

– проведення письмового іспиту на знання законодавства України у сфері освіти, знання основ психології тощо.

– проведення засідання конкурсної комісії, визначення переможця;

– оголошення результатів конкурсу на веб-сайті управління освіти.

 
Дата і місце проведення конкурсного відбору:

12.10.2020 року о 10.00 годині в приміщенні управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Свердлюк Наталія Феліксівна, головний спеціаліст управління освіти,    4-56-75, cadry@i.ua

Перелік питань на перевірку знань законодавства України у сфері освіти:

Закон України «Про освіту»: 

 1. Поняття інклюзивне навчання (ст. 1). 
 2. Освітній процес (ст. 1). 
 3. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (ст.6)
 4. Види освіти (ст.8)
 5. Форми здобуття освіти (ст. 9)
 6. Рівні освіти (ст.10)
 7. Повна загальна середня освіта (ст.12)
 8. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ст.13)
 9. Інклюзивне навчання (ст.20)
 10. Управління закладом освіти (ст.24)
 11. Керівник закладу освіти (ст.26)
 12. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28)
 13. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.30)
 14. Освітня програма (ст.33)
 15. Система забезпечення якості освіти (ст.41)
 16. Академічна доброчесність (ст.42)
 17. Інституційний аудит (ст.45)
 18. Зовнішнє незалежне  оцінювання (ст.47)
 19. Моніторинг якості освіти (ст.48)
 20. Атестація педагогічних працівників (ст.50)
 21. Категорії учасників освітнього процесу (ст.52)
 22. Права та обов’язки здобувачів освіти (ст.53)
 23. Права та обов’язки педагогічних працівників (ст.54)
 24. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти (ст.55)
 25. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (ст.58)
 26. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст.59)
 27. Оплата праці педагогічних працівників (ст.61)
 28. Інститут освітнього омбудсмена (ст.73)
 29. Єдина державна електронна база з питань освіти (ст.74)
 30. Міжнародне співробітництво у системі освіти (ст.82)


Закон України «Про загальну середню освіту»: 

 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту (ст. 2)
 2. Поняття загальної середньої освіта (ст.3)
 3. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5)
 4. Заклад загальної середньої освіти (ст.8) 
 5. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (ст.9)
 6. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти (ст.11)
 7. Термін навчання (ст.12)
 8. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти (ст. 14). 
 9. Освітня програма (ст.15)
 10. Зарахування учнів (ст.18)
 11. Соціальний захист учнів (вихованців) (ст.21)
 12. Педагогічне навантаження (ст.25)
 13. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (ст. 26
 14.  Атестація педагогічних працівників (ст. 27)
 15. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст.27)
 16. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців) (ст.34)
 17. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст. 38)
 18. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти (ст. 39). 

Питання на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року:

 1. Мета концепції «Нова українська школа».
 2. Формула української школи відповідно до концепції «Нова українська  школа».
 3. Структура Нової української школи.
 4. Основні методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи.
 5. Децентралізація та ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 6. Випускник школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 7. Поняття – умотивований вчитель у Концепції «Нова українська школа».
 8. Фінансово-господарська діяльність в умовах нової української школи.
 9. Сутність профільного навчання в системі нової української школи.
 10. Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.
 11. Порядок відкриття та порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 12. Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами. Порядок складання індивідуальної програми розвитку.
 13. Ключові компетентності відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 14. Сутність педагогіки партнерства у Новій українській школі.
 15. Функції та обов’язки директора закладу освіти.

Нормативно-правові акти України з питань освіти:

 1. Концепція Нової української школи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р Про  схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року);
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»;
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1239 від 28 серпня 2013 року «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»;
 5. Рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 28.08.2020 № 23/42/VІІ  «Про створення центру професійного розвитку педагогічних працівників Старокостянтинівської міської ради».

Інші питан

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *