Відповідно до рішення сесії Старокостянтинівської міської ради від 11 липня 2018 року № 26/29/VІІ «Про утворення Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного центру», наказу управління освіти від 15.08.2018 року № 73 «Про  затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на посади педагогічних працівників  Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного центру», наказу управління освіти від 05.12.2018 року № 133 ” Про проведення конкурсу на посаду практичного психолога Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного центру» Старокостянтинівської міської ради управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади практичного психолога  Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного центру відповідно до Положення про Старокостянтинівський інклюзивно-ресурсний центр .

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

– громадянин України;

– вільне володіння державною мовою;

– вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю  «Психологія».

– стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, термін і місце подання документів для участі у конкурсі

 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • резюме або автобіографія у довільній формі;
 • копію паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документів про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних.

 

Документи приймаються з 06 грудня 2018 року до 27 грудня 2018 рік до 9.00 год. в управлінні освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (м.Старокостянтинів, вул.Ессенська, 2)

Дата і місце проведення конкурсного відбору:

02.01.2019 року о 10.00 годині. Місце проведення: м. Старокостянтинів, вул.Ессенська,2, приміщення управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Свердлюк Наталія Феліксівна, головний спеціаліст управління освіти,  4-56-75, cadry@i.ua

Перелік питань кваліфікаційного іспиту

на зайняття посади  практичного психолога

Старокостянтинівського інклюзивно-ресурсного центру

 

Нормативно-правові акти у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами

Закон України «Про освіту»:

 1. Визначення поняття «інклюзивне навчання» (ст. 1).
 2. Визначення поняття «інклюзивне освітнє середовище» (ст. 1).
 3. Визначення поняття «особа з особливими освітніми потребами» (ст. 1).
 4. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст. 19).
 5. Визначення поняття психолого-педагогічні послуги(ст. 19)
 6. Визначення поняття корекційно-розвиткові послуги (допомога) (ст. 19)
 7. Інклюзивне навчання (ст. 20).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 1. Підстава для організації інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами.
 2. Організація інклюзивного навчання  дітей із особливими освітніми потребами шкільного віку в закладах загальної середньої освіти.
 3. Особливість освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами.
 4. Яка робота асистента вчителя.
 5. Яка кількість учнів з особливими освітніми потребами може навчатись у класі з інклюзивним навчанням
 6. Проведення корекційно-розвиткових занять.
 7. Поняття корекційно-розвиткова робота.
 8. Яка тривалість групових та  індивідуальних  корекційно-розвиткового занять
 9. Індивідуальна програма розвитку. Вимоги до її складання
 10. Як здійснюється навчання у класах з інклюзивним навчанням.

 

Наказ Міністерства освіти та науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 року  № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

 1. Мета створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.
 2. Якими нормативно-правовими актами керуються дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи.
 3. Прийом дітей до інклюзивних груп.
 4. Організація інклюзивного навчання  дітей дошкільного віку із особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти
 5. Загальна наповнюваність дітей та дітей із особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.
 6. Протипоказання прийому дітей до інклюзивних груп закладів дошкільної освіти.
 7. До якого віку діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти.
 8. Діти, з якими порушеннями  потребують постійного супроводу асистента дитини.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 

 1. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
 2. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.
 3. Нормативно-правові акти, якими керується інклюзивно-ресурсний центр у своїй діяльності.
 4. Основні обов’язки директора інклюзивно-ресурсного центру.
 5. Кадрове забезпечення інклюзивно-ресурсного центру.
 6. Кваліфікаціні вимоги до педагогічних працівників інклюзивно-ресусного центру.
 7. Ведення ділової документації інклюзивно-ресурсного центру.
 8. Організація проведення комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами.
 9. Напрямки комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами.
 10. Повторна комплексна оцінка дитини з особливими освітніми потребами.
 11. Висновок про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами.
 12. Інформаційно-просвітницька діяльність інклюзивно-ресурсного центру.
 13. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

 

 

Інші питання у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами

 1. Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Корекційні програми розвитку дітей дошкільного та шкільного віку.
 3. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 4. Причини порушень психофізичного розвитку.
 5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 7. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей із затримкою психічного розвитку.
 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 9. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.
 10. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 11. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей з порушеннями слуху.
 12. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 13. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей з порушеннями зору.
 14. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).
 15. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.
 16. Поведінка і труднощі в соціальній взаємодіїта комунікації у дітей розладами спектру аутизму.
 17. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із синдромом Дауна.
 18. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 19. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
 20. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
 21. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 22. Діагностичний інструментарій спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру.
 23. Специфіка роботи вчителя-логопеда, вчителя-олігофренопедагога практичного психолога, вчителя лікувальної фізкультури в інклюзивно-ресурсному центрі.
 24. Співпраця  з батьками дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *